Bước 1: Nhận Order

  • JOBCHOICE nhận yêu cầu tuyển dụng theo từng đợt từ Khách hàng.

Bước 2: Triển khai hoạt động tuyển dụng

  • JOBCHOICE thực hiện thông báo và quảng cáo tuyển dụng đến đối tượng phù hợp.

Bước 3: Phỏng vấn, kiểm tra, sàng lọc bước đầu

  • JOBCHOICE nhận hồ sơ, thực hiện phỏng vấn và sàng lọc ứng viên đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng.

Bước 4: Phỏng vấn, kiểm tra vòng 2 tại đơn vị khách hàng

  • HR, Đại diện bên KH thục hiện phỏng vấn ứng viên JOBCHOICE cung cấp và thông báo kết quả.

Bước 5: Đào tạo hội nhập

  • Tuy nhu cầu từng khách hàng, JOBCHOICE thông báo tới ứng viên trúng tuyển thời gian đào tạo và tiến hành đào tạo hội nhập.

Bước 6: Bảo hành

  • Tùy theo từng nhóm ứng viên, JOBCHOICE tiến hành theo dõi ứng viên trong thời hạn bảo hành.
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Facebook 0981 906 399